Torna al blog

Το Brand New Inclusion πετά στην Ελλάδα!

Στις 13 και 14 Ιουνίου, οι συνεργάτες του Brand New Inclusion, ενός έργου Erasmus+ στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες Συνεργασίας, συναντήθηκε στην Κατερίνη, Ελλάδα, με οικοδεσπότη τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων, ένα καινοτόμο σχολείο προσανατολισμένο στο STEAM που παρέχει εκπαιδευτικές διαδρομές στους μαθητές του από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Συνάντηση Διακρατικού Έργου. Βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο μισό της ανάπτυξης του έργου και τα πνευματικά αποτελέσματα διαμορφώνονται. Οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων σταθεροποιούνται και οι χώροι για συζήτηση γίνονται όλο και πιο παραγωγικοί καθώς αυξάνεται η αντίληψη των στόχων του έργου.

Η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ημέρες και ακολούθησε τη σειρά των αποτελεσμάτων του έργου.

Μετά από το καλωσόρισμα από τον οικοδεσπότη και τη σύντομη εισαγωγή μας ως κύριος εταίρος, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια μοιράστηκε τα αποτελέσματα ποιοτικών συνεντεύξεων που διεξήχθησαν τους προηγούμενους μήνες με μια ομάδα δασκάλων και ειδικών στην καινοτόμο διδασκαλία με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, που εκπροσωπούν τους συνεργαζόμενους οργανισμούς (συνολικά 12 συνεντεύξεις).

Αυτές οι συνεντεύξεις έδωσαν την ευκαιρία για περαιτέρω διερεύνηση και εμπλουτισμό της ποσοτικής χαρτογράφησης που προέκυψε μέσω της διαχείρισης ερωτηματολογίων για τις Ανοιχτές Λύσεις και τη συμμετοχική κουλτούρα στα ευρωπαϊκά σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκτενείς συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από θέματα όπως η «μετατροπή της μάθησης» στη μεταπανδημική εποχή, αντλώντας μεταφορικές αναλογίες από το σημασιολογικό πεδίο της τεχνολογίας. Άλλα θέματα περιελάμβαναν την εξατομικευμένη μάθηση, την ανάγκη διαφοροποίησης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών με βάση τους κλάδους, τον αντίκτυπο των νέων πρακτικών όπως η χρήση της Wikipedia και του ChatGPT στη διδασκαλία, και η ευκολία χρήσης και η αποτελεσματικότητα των Ανοιχτών Λύσεων, μεταξύ άλλων. Αυτές οι συζητήσεις θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση έρευνας χάρη στην εργασία των ερευνητών από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Το δεύτερο θέμα πάνω στο οποίο εστίασαν οι εταίροι ήταν το STEAM-KIT που αναπτύχθηκε από το UC Leuven και υπόκειται σε διδακτικούς πειραματισμούς από τα συνεργαζόμενα σχολεία τους μήνες πριν από τη συνάντηση του Ιουνίου. Για άλλη μια φορά, τα σχόλια ήταν πολύ θετικά. Ο ερευνητής που πραγματοποίησε την παρουσίαση χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ψηφιακής αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας την ευρεία συμμετοχή και εμπλοκή στη συζήτηση.

Κάθε εταίρος συνέβαλε με τις αυθεντικές του εμπειρίες στην τάξη και αυτές οι συνεισφορές συνοδεύτηκαν από λεπτομερή παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων παρακολούθησης που ετοίμασε το UC Leuven για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού πειραματισμού. Στον πειραματισμό συμμετείχαν 101 μαθητές και 11 καθηγητές

Η χρήση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) και ψηφιακών εργαλείων με ανοιχτή πρόσβαση εντός των Μαθησιακών Μονάδων αναλύθηκε επίσης από την οπτική γωνία των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι μαθητές, όπως η υπολογιστική σκέψη, η δημιουργική σκέψη, η κριτική σκέψη, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και κ.ά., δεξιότητες που περιλαμβάνονται στις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Θα μπούμε στα αναλυτικά αποτελέσματα μόλις το STEAM-KIT είναι έτοιμο. Λίγη υπομονή ακόμα χρειάζεται.

Τέλος, την πρώτη μέρα, ολοκληρώσαμε με μια απογευματινή συζήτηση για τα υλικά που δημιούργησαν οι συνεργάτες που θα συνθέσουν το MOOC (Massive Open Online Course) «Ανοιχτές Λύσεις για τη Δια Βίου Μάθηση». Ο Archilabò, ο συντονιστής αυτού του προϊόντος, παρείχε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με όλους τους εταίρους σχετικά με τα τυπικά χαρακτηριστικά του αναπτυγμένου περιεχομένου, με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ομοιογένεια των υλικών. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στις λεπτομέρειες κάθε μαθήματος και προτείναμε προτάσεις για να τις ευθυγραμμίσουμε με το επιλεγμένο στυλ. Ο στόχος είναι να μεγιστοποιηθεί ο πλούτος και η ποικιλία των περιεχομένων που συνεισφέρουν οι εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία Escape Rooms, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για αξιολόγηση με προοπτική χωρίς αποκλεισμούς, μεθοδολογίες καθολικού σχεδιασμού για μάθηση, συνεργασία μεταξύ δασκάλων και σχολείων, αυτοαξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων και διευκόλυνση της διδασκαλίας των κλάδων STEAM. Σύντομα, όλο αυτό το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στις διάφορες γλώσσες της συνεργασίας, όντας πολύ χρήσιμο σε άλλα σχολεία που, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν στο έργο, επιθυμούν να επενδύσουν στη συνεχή εκπαίδευση των δασκάλων τους, με πρόσβαση σε γρήγορη και άμεση εφαρμογή εκπαιδευτικούς πόρους.

Η δεύτερη μέρα ήταν μια πραγματική επιχειρησιακή και οργανωτική συνεδρία συνεργασίας όπου οι εταίροι εργάστηκαν σε διοικητικές πτυχές και δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ένας συγκεκριμένος χρόνος αφιερώθηκε στα κανάλια διάδοσης και στην αρχική διοργάνωση εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού.

Θα πραγματοποιηθούν επτά εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες εταίρους για την έναρξη και τη διάθεση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και σε οποιονδήποτε είναι παθιασμένος με την Ανοικτή Εκπαίδευση και την ένταξη των μαθητών.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω ενημερώσεις!

Tags