Torna al blog

Een, twee, drie... Brand New Inclusion disseminatie-evenementen!

Nu Brand New Inclusion bijna is afgerond, werkt het partnerschap van 4 Europese landen aan de verspreiding van de resultaten en de collectieve creaties die de afgelopen 28 maanden zijn ontwikkeld.

De kalender met disseminatie-evenementen die plaatsvonden tussen eind februari en maart was indrukwekkend en bood verschillende gelegenheden om intellectuele output van partnerorganisaties naar buiten te brengen: de richtlijnen “Converted education, upgraded knowledge” als resultaat van onderzoek gecoördineerd door het Departement Filosofie en Communicatie van de Universiteit van Bologna; een lessenreeks over STEAM-vakken en Open Solutions “STEAM-KIT” gecoördineerd door de Hogeschool van Leuven; de Massive Open Online Course “Open Solutions for lifelong learning” ontworpen en geïmplementeerd door Archilabò, met inhoud die door alle partnerscholen gezamenlijk gecreëerd werd. Last but not least, de studentenhandouts, de extra output voorgesteld door ISTAS Spallanzani om toepassingen en platformen te exploiteren die via de projectresultaten ook met studenten in kaart werden gebracht.

Elk evenement werd gekenmerkt door de identiteit van de gastinstelling: ISTAS Spallanzani, IIS Alberghetti en ITAC Scarabelli Ghini organiseerden praktische workshops om de waarde en de relevantie van de projectresultaten te demonstreren, gericht op de behoeften van leerkrachten op verschillende schoolniveaus.

De Universiteit van Bologna en de Hogeschool UC Leuven pasten hun evenementen aan om de resultaten te delen met respectievelijk leerkrachten van een middelbare school in Bologna en studenten hoger onderwijs die onderwijsstudies volgden met een ICT-specialisatie.

PGME en de Platon school stelden hun evenementen open voor andere internationale organisaties, beleidsmakers en andere professionals die op het gebied van onderwijs werken. Ze richtten zich op de redenen voor het Brand New Inclusion project en de voordelen van het integreren van de projectresultaten in onderwijs- en leerpraktijken.

Als slotevenement organiseerde Archilabò een rondetafelgesprek gewijd aan Open Education en het belang ervan in een kader van levenslang leren, met de waardevolle bijdrage van alle projectpartners. Voor dit laatste evenement dankt Archilabò Le Serre dei Giardini Margherita en het netwerk van experts van Open Education Italia.

Ondanks de officiële afsluiting van het project hebben we plannen om de resultaten van Brand New Inclusion verder te verspreiden. Blijf dus op de hoogte! Als je meer wilt weten over het project, bezoek dan de project webpagina of schrijf naar: brandnewinclusion@archilabo.org

Tags