Torna al blog

Bevordering van samenwerking en innovatie in het onderwijs: Inzichten van het Brand New Inclusion project

Partners van het Brand New Inclusion project zijn bijeengekomen voor de laatste Transnationale Project Meeting, op 19 maart, gastvrij ontvangen op de prachtige locatie Le Serre dei Giardini Margherita, om de voortgang te bespreken, inzichten te delen en toekomstige acties te plannen. Deze gezamenlijke inspanning, gericht op het bevorderen van open en toegankelijk onderwijs, is bijna ten einde, maar het partnerschap heeft gezocht naar strategieën om de projectresultaten duurzaam te maken na het officiële einde van het project.

Tijdens de discussies kwamen enkele sleutelwoorden van het project naar voren in het kader van een leven lang leren: samenwerking, inclusie en technologieën. Deze elementen stonden centraal bij de inspanningen die de partners tijdens de hele duur van het project hebben geleverd.

De betekenis van een project en van een Europees samenwerkingsverband wordt duidelijk wanneer alle taken zijn voltooid en de teams klaar zijn om in de diepte te kijken hoe ze het hebben gemaakt!

De bijeenkomst toonde de voortgang van verschillende projectresultaten. Unibo schetste het proces van onderzoek tot implementatie van richtlijnen over open onderwijs, vertaald in de talen van alle partners en beschikbaar op de project webpagina. UC Leuven focuste op de inhoud van het Multiplier Event en de verzamelde feedback over de outputs, terwijl Archilabò de vertaalde versie van de MOOC-content toonde. En alle partners analyseerden samen de sterke punten van deze resultaten en hoe ze verder te verspreiden.

Een belangrijk moment was de discussie rond de komende activiteit op het eTwinning-platform. Partners brainstormden samen over ideeën om leerlingen van partnerscholen te betrekken bij thema’s als burgerschap en circulaire economie. Door gebruik te maken van doe-het-zelf-systemen en Open Educational Resources (OER) van BNI wil de samenwerking de betrokkenheid van jongeren bij duurzaamheidsinitiatieven stimuleren.

De partners schetsten uitgebreide plannen om de projectresultaten te verspreiden na afloop van het BNI-initiatief. De voorstellen varieerden van het presenteren van onderzoeksresultaten op nationale en internationale evenementen tot het integreren van STEAM-kits in bijeenkomsten van schoolafdelingen. Deze nadruk op duurzaamheid en langetermijneffecten weerspiegelt de collectieve visie van het partnerschap op transformatieve verandering in het onderwijs.

De impact van disseminatie-evenementen op de verspreiding van projectresultaten werd duidelijk via waardevolle feedback van belanghebbenden. Onderwijskundigen toonden zich enthousiast over open onderwijskaders en benadrukten het praktische nut van de leermiddelen die via het project werden geïntroduceerd. De positieve ontvangst onderstreept de relevantie en doeltreffendheid van BNI’s initiatieven om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van belanghebbenden in het onderwijs.

Nu het BNI-project zijn hoogtepunt nadert, blijft de geest van samenwerking en innovatie de drijvende kracht achter het succes. Door gebruik te maken van de collectieve expertise en passie van zijn partners, blijft BNI consistent in zijn missie om inclusieve en transformatieve onderwijservaringen voor iedereen te creëren.

Samen banen we de weg naar een betere en rechtvaardigere toekomst in het onderwijs.

Tags