Torna al blog

Brand New Inclusion vliegt naar Griekenland!

Op 13 en 14 juni kwam het partnerschap van Brand New Inclusion, een Erasmus+ project in het kader van Key Action 2 – Strategische partnerschappen voor samenwerking, bijeen in Katerini, Griekenland, ondergebracht bij Platon M.e.p.e., een innovatieve STEAM- georiënteerde school die onderwijstrajecten aanbiedt van de vroege kinderjaren tot de middelbare school.


In dit kader vond de tweede transnationale projectbijeenkomst plaats. We zitten nu in de tweede helft van de ontwikkeling van het project en de intellectuele output begint vorm te krijgen. De relaties tussen de partners stabiliseren zich en de discussieruimtes worden steeds productiever naarmate het bewustzijn over de doelstellingen van het project groeit.
De bijeenkomst duurde ongeveer twee dagen en volgde de volgorde van de projectresultaten.


Na de welkomstwoorden van de gastpartner en onze korte introductie als hoofdpartner, deelde de Universiteit van Bologna de resultaten van de kwalitatieve interviews die de voorbije maanden werden afgenomen bij een groep leerkrachten en experts in innovatief technologie-ondersteund onderwijs, die de partnerorganisaties vertegenwoordigden (in totaal12 interviews).

Deze interviews boden een gelegenheid voor verdere verkenning en verrijking van de kwantitatieve mapping die verkregen werd door het afnemen van vragenlijsten over Open Solutions en participatieve cultuur in Europese middelbare scholen.


Tijdens de presentatie werd uitgebreid gediscussieerd over onderwerpen als de “conversie van leren” in het post-pandemische tijdperk, waarbij metaforische analogieën werden getrokken uit het semantische veld van de technologie. Andere onderwerpen waren onder andere gepersonaliseerd leren, de noodzaak om lerarenopleidingen te differentiëren op basis van disciplines, de impact van nieuwe praktijken zoals het gebruik van Wikipedia en ChatGPT in het onderwijs, en het gebruiksgemak en de effectiviteit van Open Solutions.


Deze discussies zullen worden opgenomen in het uiteindelijke onderzoeksrapport dankzij het werk van de onderzoekers van het Departement Filosofie en Communicatie van de Universiteit van Bologna.


De tweede focus van de ochtend op de eerste dag was gewijd aan de tweede intellectuele output, de STEAM-KIT ontwikkeld door UC Leuven en onderworpen aan didactische experimenten door de partnerscholen in de maanden voorafgaand aan de bijeenkomst in juni. De feedback was opnieuw zeer positief. De onderzoeker die de presentatie leidde, maakte gebruik van een digitale interactietool, waardoor een brede deelname aan en betrokkenheid bij de discussie mogelijk werd.

Elke partner droeg bij met zijn authentieke klaservaringen en deze bijdragen gingen gepaard met een gedetailleerde presentatie van de voorlopige resultaten die verzameld werden via vragenlijsten die door UC Leuven waren opgesteld om de doeltreffendheid van het educatieve experiment te meten. Aan het experiment namen 101 leerlingen en 11 leerkrachten deel.


Het gebruik van open leermaterialen en digitale tools met open toegang binnen debleereenheden werd ook geanalyseerd vanuit het perspectief van de vaardigheden die studenten verwerven, zoals computational thinking, creatief denken, kritisch denken,
communicatieve vaardigheden en alle andere competenties die deel uitmaken van de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. We zullen de gedetailleerde resultaten bekijken zodra de STEAM-KIT klaar is. We hebben nog wat geduld nodig.

Op de eerste dag sloten we af met een namiddagdiscussie over de materialen die door de partners werden gecreëerd en die de MOOC (Massive Open Online Course) “Open Solutions for lifelong learning” zullen vormen. Archilabò, de coördinator van deze output, gaf enkele richtlijnen die relevant zijn voor alle partners met betrekking tot de formele kenmerken van de ontwikkelde inhoud, met een focus op toegankelijkheid en de homogeniteit van de materialen. Vervolgens gingen we in op de details van elke les en stelden we suggesties voor om ze af te stemmen op de gekozen stijl.

Het doel is om de rijkdom en variatie van de inhoud die door de leerkrachten van de partnerscholen wordt bijgedragen, te maximaliseren.

Enkele voorbeelden zijn het creëren van Escape Rooms, het gebruik van digitale hulpmiddelen voor evaluatie met een inclusief perspectief, methodologieën voor universeel ontwerp voor leren, samenwerking tussen leerkrachten en scholen, zelfbeoordeling van digitale vaardigheden en het faciliteren van het onderwijs in STEAM-disciplines.

Binnenkort zal al deze inhoud beschikbaar zijn in de verschillende talen van het partnerschap, wat zeer nuttig zal zijn voor andere scholen die, zelfs als ze niet deelnemen aan het project, willen investeren in de voortdurende training van hun docenten, met toegang tot snelle en direct
toepasbare leermiddelen.


De tweede dag was een echte operationele en organisatorische samenwerkingssessie waar partners werkten aan administratieve aspecten en monitoring- en evaluatieactiviteiten. Een specifieke tijd was gewijd aan verspreidingskanalen en de initiële organisatie van multiplicator-evenementen. Zeven evenementen zullen worden gehouden in alle partnerlanden om de projectresultaten te lanceren en beschikbaar te maken voor belanghebbenden en iedereen die gepassioneerd is over Open Education en de inclusie van studenten.


Blijf op de hoogte voor verdere updates!

Tags