Torna al blog

Het eerste live evenement van Brand New Inclusion: lees hoe het ging!

Article

Wanneer ongeveer 40 Europese leraren en onderzoekers samenkomen rond het thema Open Education, technologieën en inclusie, kunnen er bijzondere dingen gebeuren.

Dit is wat het Joint Staff Training Event “MOOC ontwerpen en STEAM praktijken voor
Europese middelbare scholen” heeft bijgedragen aan het Brand New Inclusion project. In december 2022 kreeg het partnerschap voor het eerst de kans om door het ISTAS Spallanzani in het gastvrije Castelfranco Emilia (Modena) te worden ontvangen en gedurende 4 dagen bij te dragen aan de ontwikkeling van de drie resultaten van het project.

Benieuwd? Hieronder vindt u een overzicht van deze vier dagen:

De eerste dag was verdeeld in twee delen: na de welkomstrede van het schoolhoofd van Spallanzani en een inleiding van de Archilabò over de belangrijkste doelstellingen van het project in het algemeen en van het Joint Staff Training Event in het bijzonder, bezochten we onze gastschool.
Vervolgens begon de groep van ongeveer 40 leerkrachten, opvoeders en onderzoekers van alle partnerorganisaties: Platon school, PGME van Pirdop, ISTAS Spallanzani, IIS Alberghetti, ITAC Scarabelli-Ghini, UC Leuven, Archilabò in de resultaten van het eerste onderzoek te graven: het wetenschappelijk onderzoek geleid door de Universiteit van Bologna over de adoptie van Open Solutions voor, tijdens en na de pandemie en de participatiecultuur binnen het hoger secundair onderwijs. De Unibo-onderzoekers analyseerden de verzamelde data aan de hand van twee vragenlijsten die zowel op docenten als op leerlingen waren gericht en zich focussen op twee gebieden:

1. Open inhoud/Open hulpmiddelen/Open praktijken die door leerkrachten en leerlingen van partnerscholen worden gebruikt
2. Evaluatie van de competentiegebieden in de DigComp Edu binnen de partnerscholen.

De resultaten van dit onderzoek werden voorgelegd aan de leerkrachten die de opleiding bijwoonden en van feedback voorzagen, waarbij werd gewezen op de noodzaak om een strategie te vinden om de invoering van Open Solutions te vergemakkelijken. Op deze manier worden leerkrachten in staat gesteld het gebruik van technologieën voor onderwijs en leren te beheersen, en de weerstanden en belemmeringen te overwinnen in de verwerving van digitale competenties in het schoolsysteem.

Deze discussie bracht de partners tot de beslissing om diepte-interviews te plannen met als doel een kwalitatieve beschrijving te geven van de relatie tussen digitale technologie en inclusie in de partnerscholen.

We kijken uit naar wat de diepte-interviews zullen toevoegen aan de resultaten van Unibo’s onderzoek, maar voor nu gaan we verder in ons verhaal.

De tweede opleidingsdag was gericht op de tweede activiteit: het didactisch experimenteren van de STEAM-KIT met veertien lessen: twaalf gebaseerd op didactische principes, één gewijd aan Social Books Creator en de laatste gewijd aan taalonderwijs.
In het eerste deel van de dag legden de onderzoekers van UC Leuven het theoretisch kader uit waarbinnen de leereenheden zijn gecreëerd en werden leerkrachten betrokken bij een activiteit waarbij leerstof op verschillende manieren werd aangeboden (visueel, auditief, hands-on) volgens de verschillende voorkeuren van leerlingen.
Na een korte pauze gaf UC Leuven een kijkje in de structuur van het STEAM-KIT en legden zij uit hoe het is georganiseerd.
De opleiding werd afgesloten door de leerkrachten in groepen te verdelen waarin ze de opdracht hadden gekregen om hun eigen lessen te ontwikkelen en te creëren op basis van de didactische principes in de STEAM-KIT.

De derde opleidingsdag was gewijd aan de MOOC “Open Solutions for lifelong learning” onder leiding van medewerkers van Archilabò.
De agenda voorzag opnieuw twee aparte blokken: het eerste waarin Archilabò de belangrijkste platforms en tools heeft geïntroduceerd die zullen worden gebruikt om de inhoud van de MOOC-lessen te ontwikkelen, naast enkele elementen van multimedia-leerontwerp om inclusie te bevorderen en toegankelijke multimedia-inhoud te creëren.
In de tweede helft van de dag zijn de docenten in twee groepen verdeeld en naar twee ICT-laboratoria gegaan die door de Spallanzani-school ter beschikking waren gesteld. Hier volgden de leraren een hands-on workshop over hoe zij de inhoud van hun lessen konden creëren. Archilabò toonde meer in detail een ontwerp van een les en de constitutieve elementen ervan, legde uit hoe de Toolkit te gebruiken om inhoud te genereren en introduceerde het digitale platform om leselementen te ontwikkelen.

De laatste trainingsdag vond plaats op een andere locatie, Salaborsa Lab, vanwege het verband tussen de doelstellingen van het BNI-project zelf en het doel van deze innovatieve bibliotheek: het bevorderen van de ontwikkeling van digitale competenties voor de integratie van burgerschap.
Alle partners bespraken de verdere stappen die moeten worden ondernomen om de ontwikkeling van de drie resultaten van het project op een hoger niveau te brengen, met inbegrip van de voorlopige beslissing over de tweede transnationale projectbijeenkomst die in Katerini zal worden gehouden onder leiding van de Platon-school. Verder werden ook administratieve taken besproken en een focus op verspreidingsactiviteiten: communicatiekanalen voor het project en een eerste overzicht van het eTwinning-platform werden respectievelijk verstrekt door Archilabò en ISTAS Spallanzani.

Tot slot vernoemen we alle extra opleidingsactiviteiten die door de ontvangende school Spallanzani zijn georganiseerd om een fragment van het dagelijkse schoolleven in Castelfranco te bieden: van het bezoek aan de serres tot het bezoek aan de zuivelfabriek en de Acetaia, de traditionele kelder waar Balsamico-azijn wordt geproduceerd, de rondleidingen door het centrum van Modena en Bologna onder leiding van studenten.
Tijdens de opleidingsperiode heeft de Spallanzani school en haar fantastische leraren en studenten de partners ondersteund en de beste ontvangst geboden die we ons konden wensen.

Nu wachten we op de zomer voor de tweede TPM… maar ondertussen blijven we aan het werk!

Tags