Torna al blog

Brand New Inclusion: klaar, set, gaan!

Op 5 en 6 mei vond de startbijeenkomst plaats van Brand New Inclusion, een Erasmus+ project in het kader van Key Action 2 – 2021-1-IT02-KA220-SCH-000029596.

BNI is toegewijd aan het verspreiden van het bewustzijn en het gebruik van open oplossingen in onderwijs- en leeromgevingen, het analyseren van hun sterke punten en hun potentieel om onderwijspraktijken, -hulpmiddelen en -inhoud als lift te gebruiken voor sociale rechtvaardigheid en de inclusie van elke student.

Dit is het startpunt van het avontuur van het BNI partnerschap dat bestaat uit 8 verschillende organisaties uit 4 Europese landen; maar dit was ook het startpunt van de Kick Off bijeenkomst, waar alle deelnemers hun instellingen/organisaties hebben voorgesteld.

Archilabò, non-profit coöperatieve organisatie, projectcoördinator en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het derde projectresultaat: de MOOC “Open oplossingen voor levenslang leren”.

Alma Mater Studiorum – Universiteit van Bologna en het Departement Filosofie en Communicatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerste projectresultaten: een wetenschappelijk onderzoek naar de adoptie van Open Oplossingen in leeromgevingen voor, tijdens en na de uitbraak van Covid-19.

Platon M.e.p.e., een uitgebreide en vernieuwende school in de gemeente Katerini (Griekenland)

ISTAS Spallanzani een middelbare school in Castelfranco Emilia (Italië), met een diepe toewijding voor inclusief onderwijs

ITAC Scarabelli-Ghini een middelbare school gevestigd in Imola (Italië) met een technisch profiel, gespecialiseerd in landbouw en chemie.

IIS Alberghetti is een middelbare school in Imola (Italië) met drie verschillende onderwijscurricula: Technisch, Professioneel en Liceum.

UC Leuven-Limburg en de onderzoeksgroep Inclusive Society, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de tweede projectresultaten: een didactisch experiment met een lespakket met betrekking tot STEAM-vakken en methodologieën

Beroepsschool voor Mechanica en Engineering uit de stad Pirdop (Bulgarije), een middelbare beroepsschool, met een sterke digitale achtergrond.

Na deze eerste rondleiding ging de bijeenkomst verder met een inzicht in het BNI-projectkader. Als Europese achtergrond werden alle belangrijke documenten genoemd die gewijd zijn aan digitale competenties voor leren en onderwijzen, plus het raamwerk Opening Up Education.

Vervolgens zijn alle fundamentele elementen van het project beschreven:

Projectdoelstellingen

  • de invoering van digitale en ICT-instrumenten voor de creatie van open leermethodologieën aanpakken;
  • richtlijnen definiëren voor de creatie van digitale inhoud bedoeld voor inclusief onderwijs;
  • goede praktijken uitwisselen op partnerschapsniveau voor de invoering van digitaal, opel- en inclusief onderwijs;
  • Europese leerkrachten voorzien van een lespakket dat flexibel en aanpasbaar is aan verschillende onderwijsbehoeften;
  • een opleiding ontwikkelen om leerkrachten toe te rusten op het gebied van open oplossingen;
  • leerlingen tussen 14 en 19 jaar en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het bijzonder betrekken om hun digitale competenties te versterken.

Doelgroepen

Docenten en opleiders van middelbare scholen en hun leerlingen, met speciale aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Projectactiviteiten

BNI plande drie Transnationale Projectbijeenkomsten … en de Kick Off was nog maar het begin), een Joint Staff Training Event – fundamenteel voor de effectiviteit van de projectresultaten – en 7 multiplier events aan het einde van het project.

Aan het einde van de eerste dag namen de drie outputcoördinatoren het woord om de fundamenten van de projectresultaten te beschrijven.

De Universiteit van Bologna beschreef het methodologische kader en de beweegredenen achter het wetenschappelijk onderzoek dat zal worden uitgevoerd tussen het einde van dit schooljaar en het begin van het volgende. Docenten en studenten uit de 4 Europese landen zullen worden benaderd om twee vragenlijsten in te vullen en de verzamelde gegevens zullen de implementatie van output 2 en 3 ondersteunen.

UC Leuven-Limburg gaf een overzicht van de Learning Units, waarbij ze de nadruk legde op hun kenmerken van flexibiliteit en aanpasbaarheid aan verschillende behoeften van studenten, hun doelen en op het belang van het creëren van een match tussen de STEM en de creativiteit van deze kennis.

Tot slot deelde Archilabò een voorlopig ontwerp van de Massive Online Open Course gewijd aan de training van docenten over Open Solutions in de drie assen die ook het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Unibo vormen: Open inhoud, Open tools en Open praktijken. Ook werden de doelen en doelstellingen van de MOOC beschreven en enkele van de operationele instructies met betrekking tot de kenmerken ervan.

Dag 2: Volledig gewijd aan projectmanagement en implementatietaken! Alle benodigde informatie over administratieve zaken en rapportagedocumentatie werd gedeeld met het partnerschap.

Ook de communicatie- en verspreidingsstrategie werd gepresenteerd met de directe betrokkenheid van de deelnemers, door middel van twee vragenlijsten:

1. De keuze van het projectlogo

2. De keuze van hashtags voor het project die worden gebruikt in elke post en communicatie op de sociale kanalen van het project.

Er werd ook speciale aandacht besteed aan de monitoring- en evaluatiestrategie vanwege het belang ervan voor het afstemmen van elke projectstap en voortgang.

Een laatste moment van open discussie werd gewijd aan het definiëren van enkele details met betrekking tot output 2 en output 3 en aan het samenvatten en plannen van de volgende deadlines in een gedeeld actieplan dat het partnerschap zal leiden naar fase 2 van het project: het Joint Staff Training Event in december 2022.

De BNI reis gaat verder… Je moet gewoon op de hoogte blijven!

Tags